Description

dati, kas savākti un apkopoti atsevišķi par sievietēm un vīriešiem, tādējādi ļaujot mērīt atšķirības starp sievietēm un vīriešiem attiecībā uz dažādām sociālām un ekonomiskām dimensijām, un kas ir viena no dzimumu statistikas ieguves prasībām