Description

llogari zyrtare që është e ndarë nga, por në përputhje me, llogaritë thelbësore kombëtare