Description

procedūros nėštumui nutraukti, kurias atlieka asmenys, neturintys būtinų įgūdžių arba kurios atliekamos aplinkoje, neatitinkančioje pagrindinių medicininių ir standartinių sanitarinių sąlygų, arba ir viena, ir kita

Additional notes and information

Nors atrodo, kad apibrėžtis yra susijusi su pačiu procesu, nesaugaus aborto ypatybės turi sąsajų su netinkamomis aplinkybėmis prieš abortą, jo metu ir pasibaigus. Šalyse, kur abortai yra neteisėti, teisiškai labai apriboti ir (arba) neįmanomi, moterys neturi kito pasirinkimo kaip tik griebtis nesaugių abortų, dėl kurių padidėja jų mirtingumo arba sergamumo rizika.