Description

samtliga individer som inte omfattas av normerna om kön och sexualitet

Additional notes and information

Detta har historiskt sett varit en nedsättande slangterm som använts för att identifiera personer från gruppen lesbiska, homosexuella, bisexuella samt trans- och queerpersoner. Sedan 1980-talet har termen anammats och återtagits av hbtq-gemenskapen som en symbol för stolthet.