Description

všetci jednotlivci, ktorí nespadajú pod rodové normy ani normy v oblasti sexuality

Additional notes and information

Z historického hľadiska ide o hanlivý slangový pojem používaný na identifikáciu ľudí z komunity lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a queer osôb/hľadajúcich sa osôb. V 80. rokoch 20 storočia komunita LGBTQ prijala tento výraz a odvtedy ho používa ako symbol hrdosti.