Description

сите поединци што се надвор од родовите и сексуалните норми

Additional notes and information

Во минатото, овој термин бил навредлив и сленг што се користел за да се идентификуваат луѓето од заедницата на лезбејките, геј мажите, бисексуалните лица, транссексуалните лица и квир лицата/неодредените. Уште од 1980ите, терминот е прифатен и преземен од страна на ЛГБТК заедницата како симбол на гордост.