Description

të gjithë individët që nuk kategorizohen brenda normave gjinore dhe seksuale

Additional notes and information

Historikisht, ky ishte një term/zhargon poshtërues, i përdorur për të identifikuar njerëzit nga komunitetet Lesbike, Homoseksual, Biseksual, Trans dhe Queer / I Papërcaktuar. Që nga vitet 1980, termi është përqafuar dhe rivendosur nga komuniteti LGBTQ si një simbol i krenarisë.