Description

Kõik isikud, kes on väljaspool soo- ja seksuaalseid norme

Additional notes and information

Ajalooliselt oli see halvustav sõna lesbide, geide, biseksuaalide, transsooliste ja queer’ide kohta. 1980. aastatel võttis LGBTQ kogukond termini uuesti kasutusele ja sellest sai uhkuse sümbol.