Description

bevist undertrykkende handling der sigter på at påvirke andres adfærd, fx ved anvendelse af vold eller trusler om vold

Additional notes and information

Den danske Aftalelov §28 definerer tvang som 'en viljeserklæring retsstridigt fremkaldt ved personlig vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan'. Aftaler eller løfter indgået under tvang er således ikke juridisk bindende