Description

një kurs strategjik i sjelljes shtypëse që karakterizohet tipikisht nga abuzimi i shpeshtë fizik dhe detyrimi seksual në kombinim me taktikat për të frikësuar, degraduar, izoluar dhe kontrolluar viktimat