Description

Процес којим сви релевантни органи управљају безбедносним ризицима утврђеним у процени ризика. Ове активности могу бити усмерене на жртве (нпр. планирање безбедности), починиоце (нпр. коришц́ење полицијских овлашц́ења за праћење, откривање и ометање прекршајног понашања) или у комбинацији.