Description

An próiseas trína ndéanann ha húdarais ábhartha uile na rioscaí sábhailteachta a aithníodh i measúnú riosca a bhainistiú. Is féidir na gníomhaíochtaí seo a dhíriú ar íospartaigh (m.sh. pleanáil sábhailteachta), an té a rinne an choir seo (m.sh.cumhachtaí póilíneachta a úsáid chun iompraíocht chiontach a shaothrú, a bhrath agus cur isteach uirthi) nó i dteannta a chéile. Note: Ba cheart go mbeadh an scóip agus an cineál gníomhaíochtaí ar tugadh fúthu bunaithe ar mheasúnú riosca, go gcuirfí i bhfeidhm iad laistigh de chreat ilghníomhaireachta, agus go ndéanfaí monatóireacht orthu maidir le héifeachtúlacht. Is í aidhm na ngníomhaíochtaí seo ná iarracht a dhéanamh an bhagairt a bhaineann leis an duine a rinne an choir a laghdú agus an t-íospartach a chosaint ar fhoréigean agus ar mhí-úsáid bhreise.