Description

den proces, hvorved alle relevante myndigheder administrerer de sikkerhedsrisici, der er identificeret i en risikovurdering. Disse aktiviteter kan være rettet mod ofre (f.eks. sikkerhedsplanlægning), gerningsmænd (f.eks. ved hjælp af politiets beføjelser til at forfølge, opdage og forstyrre krænkende adfærd) eller i kombination af de nævnte. Bemærk: Omfanget og typen af ​​aktiviteter, der gennemføres, skal ske i sammenhæng med risikovurderingen, og gennemføres inden for rammen af relevante institutioner og monitoreres i forhold til effektivitet. Formålet med disse aktiviteter er at forsøge at reducere den trussel, som gerningsmanden udgør, og beskytte offeret mod yderligere vold og overgreb