Description

Proces jímž relevantní autority řídí bezpečnostní rizika identifikovaná v posuzování rizik. Tyto aktivity mohou být vedeny směrem k oběti (např. bezpečnostní plán), k pachatelům/původcům (např. využití policejní síly ke sledování, odhalení a přerušení ohrožujícího chování) nebo obojí. Poznámka: Rozsah a typ aktivit musí být informován posouzením rizik, uskutečněn v rámci komplexního institucionálního rámce a musí být sledována jeho efektivity. Cílem těchto aktivit je snaha snížit nebezpečí dané pachatelem a ochránit oběť před dalším násilím a zneužitím.