Description

il-proċess li bih l-awtoritajiet kollha rilevanti jimmaniġġjaw ir-riskji ta' sigurta' identifikati f'assessjar dwar riskji. Dawn l-attivitajiet jistgħu jkunu diretti lejn vittmi (per.eż. pjanar dwar sigurta'), atturi (per eż. bl-użu tal-poteri tal-pulizija sabiex tiġri wara, jinstab u jiġi mwaqqaf aġir offensiv) jew b'kombinazzjoni. Nota: L-iskop u t-tip ta' attivitajiet li jsiru għandhom jkunu bbażati fuq assessjar tar-riskji, jiġu implimentati f'qafas ta' għadd ta' aġenziji, u moniteraġġ għall-effiċjenza. L-għan ta' dawn l-attivitajiet hu li tipprova tnaqqas it-theddida imposta mill-attur u tipproteġi lil vittma minn aktar vjolenza u abbuż