Description

Партиципативна родна ревизија је средство и процес заснован на партиципативној методологији. Настоји да промовише организационо учење на нивоу појединца, радне јединице и организационог нивоа на тему како практично и ефикасно интегрисати род. Видети такође: родна ревизија

Additional notes and information

Концепт и праксу партиципативне родне ревизије дефинисала је Међународна организација рада (енгл. ILO) 2001. године. Првобитно је развијена како би се испунила интерна политика Међународне организације рада о родном интегрисању. На располагању је приручник за ширење праксе.