Description

orodje in proces, ki temelji na participativni metodologiji in si prizadeva spodbujati organizacijsko učenje na ravni posameznika, delovne enote in organizacije o tem, kako praktično in učinkovito integrirati načelo enakosti spolov

Additional notes and information

Koncept in prakso participativnih presoj po merilih spola je skovala Mednarodna organizacija dela (MOD) leta 2001. Sprva so ga razvili za uresničevanje notranje politike integracije načela enakosti spolov. Za razširjanje v praksi je na voljo priročnik.