Description

nástroj a proces založený na participatívnej metodológii, ktorej cieľom je podporiť organizačné vzdelávanie na individuálnej úrovni, úrovni pracovnej jednotky a organizačnej úrovni v tom ako prakticky a efektívne uplatniť hľadisko rodovej rovnosti.

Additional notes and information

Koncepciu a prax participatívnych rodových auditov vypracovala Medzinárodná organizácia práce (ILO) v roku 2001. Pôvodne boli vyvinuté s cieľom splniť vnútornú politiku uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti ILO. Na šírenie tejto praxe bola sprístupnená príručka.