Description

delavka s povečanim tveganjem ranljivosti za večplastne diskriminacije na podlagi spola, starosti in drugih značilnosti, kot je etnična pripadnost

Additional notes and information

Pri starejših delavkah je večje tveganje, da bodo ranljive za večplastno diskriminacijo na temelju biološkega ali družbenega spola, starosti in drugih značilnosti, denimo, etnične pripadnosti. Ko se ženske starajo, postane diskriminacija na podlagi starosti še hujša, večplastna diskriminacija pa strukturno zmanjšuje njihove možnosti za delo ali oblike dela (npr. prehod na delo s krajšim delovnim časom ali neformalno delo ali samozaposlitev). Te okoliščine vključujejo slabše delovne pogoje in neustrezno nagrajevanje, zaradi česar upokojitev ni varna ali izvedljiva izbira.