Description

Naispuolinen työntekijä, jolla on suurempi riski joutua alttiiksi moniperusteiselle syrjinnälle, joka perustuu biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen, ikään ja muihin ominaisuuksiin, kuten etniseen alkuperään

Additional notes and information

Kun naiset ikääntyvät, ikään perustuvasta syrjinnästä tulee ankarampaa ja moniperusteinen syrjintä vähentää rakenteellisesti heidän valinnanmahdollisuuksiaan työssä tai työjärjestelyissä (esim. siirtyminen osa-aikaiseen tai epäviralliseen työhön tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen). Nämä olosuhteet sisältävät heikompia työoloja ja epäasianmukaista palkkausta, minkä vuoksi eläkkeelle jääminen on epävarma tai käyttökelvoton vaihtoehto.