Description

werkneemster met een verhoogde risico van kwetsbaarheid voor meervoudige discriminatie op grond van sekse en gender, leeftijd, en andere kenmerken zoals etniciteit

Additional notes and information

Naarmate vrouwen ouder worden, krijgen ze meer te maken met leeftijdsgerelateerde discriminatie en verkleint meervoudige discriminatie structureel de keuzes die zij hebben op het gebied van werk of arbeidsregelingen (bijv. een verschuiving naar parttime of informeel werk, of zelfstandig ondernemerschap). Deze omstandigheden brengen slechtere arbeidsomstandigheden met zich mee en ontoereikend beloning, waardoor pensionering voor een onzekere situatie zorgt of geen levensvatbare keuze is.