Description

oibrí mná le riosca níos airde a bheith i mbaol i ilidirdhealuithe ar bhonn gnéis agus inscne, aois, agus tréithe eile amhail eitneachas

Additional notes and information

De réir mar a théann mná in aois, éiríonn idirdhealú bunaithe ar aois níos géire agus laghdaíonn ilidirdhealú go struchtúrach a gcuid roghanna maidir le roghanna oibre nó socruithe oibre (mar shampla, aistriú go hobair pháirtaimseartha nó neamhfhoirmiúil nó féinfhostaíocht). Mar gheall ar na cúinsí seo bíonn coinníollacha oibre níos boichte agus luach saothair neamhleor, agus dá réir bíonn scor neamhchinnte nó gan a bheith ina rogha inmharthana.