Description

ħaddiema mara b’riskju akbar ta’ vulnerabbiltà minħabba diskriminazzjonijiet multipli abbażi ta’ sess u ġeneru, età, u karatteristiċi oħrajn bħall-etniċità

Additional notes and information

Meta n-nisa jikbru, id-diskriminazzjoni abbażi tal-età ssir eħrex u diskriminazzjoni multipla strutturament tnaqqsilhom l-għażliet tagħhom għax-xogħol jew arranġamenti tax-xogħol (eż. li jaqilbu għal xogħol part-time jew informali, jew impjieg għal rashom). Dawn iċ-ċirkostanzi jinvolvu kundizzjonijiet tax-xogħol agħar u ħlas inadegwat, u għalhekk l-irtirar ma jibqax sigur jew għażla vijabbli.