Description

olyan női munkavállaló, akinek esetében magasabb a biológiai és társadalmi nemen, az életkoron és más jellemzőkön, például az etnikai hovatartozáson alapuló többszörös megkülönböztetésnek való kitettség kockázata

Additional notes and information

A nők idősödésével egyre élesebbé válik az életkoron alapuló megkülönböztetés, és a többszörös megkülönböztetés strukturálisan csökkenti lehetőségeiket a munkavállalás és a munkafeltételek tekintetében (mint például részmunkaidős vagy informális munkavégzésre való átállás vagy önfoglalkoztatás). Ezek a körülmények rosszabb munkafeltételeket és nem megfelelő javadalmazást vonnak maguk után, aminek nyomán a nyugdíjba menetel bizonytalan megoldás vagy nem járható út.