Description

radnice pod većim rizikom od višestruke diskriminacije na temelju spola i roda, dobi i drugih obilježja kao što je etnička pripadnost

Additional notes and information

Što su žene starije dobi, diskriminacija na temelju dobi postaje grublja, a višestruka diskriminacija strukturno sužava njihove mogućnosti zaposlenja ili radnih pogodnosti (npr. prijelaz na kraće radno vrijeme, neformalni rad ili samozapošljavanje). Te okolnosti uključuju lošije radne uvjete i neodgovarajuću naknadu, čime odlazak u mirovinu postaje nesiguran ili nije održiv.