Description

lucrătoare cu risc mai mare de vulnerabilitate la discriminări multiple pe motive de sex și gen, vârstă și alte caracteristici ca, de exemplu etnia.

Additional notes and information

Discriminarea pe bază de vârstă devine mai dură odată cu avansarea în vârstă a femeilor și discriminarea multiplă reduce structural alegerile profesionale sau cele egate de formulele de lucru (de exemplu trecerea la normă redusă sau muncă informală sau independentă). Aceste circumstanţe duc la condiții mai proaste de muncă și la o remunerare neadecvată, la o pensie nesigură care nu reprezintă o opțiune viabilă.