Description

darbiniece, kurai pastāv paaugstināts risks būt pakļautai multiplajai diskriminācijai, pamatojoties uz dzimumu un dzimti, vecumu un citām īpašībām, piemēram, etnisko piederību

Additional notes and information

Sievietēm novecojot, dzimumbalstīta diskriminācija kļūst spēcīgāka, un multiplā diskriminācija strukturāli samazina viņu darba vai darba nosacījumu izvēles (piem., pāreju uz nepilnu darba laiku vai neoficiālu darbu, vai pašnodarbinātību). Šie apstākļi ietver sliktākus darba apstākļus un neatbilstošu atalgojumu, tādējādi radot situāciju, kad pensija ir nedroša vai neiespējama.