Description

kvindelig arbejdstager med øget risiko for at blive udsat for forskellige former for diskrimination på grund af køn, alder og andre egenskaber såsom etnicitet

Additional notes and information

Efterhånden som kvinder bliver ældre, bliver aldersbaseret diskrimination mere nådesløs, og flere former for diskrimination reducerer strukturelt set deres jobmuligheder eller arbejdsform (f.eks. et skift til deltidsarbejde eller uformelt arbejde eller selvstændig virksomhed). Disse omstændigheder medfører dårligere arbejdsvilkår og utilstrækkelig løn, hvilket gør pensionen usikker eller et urentabelt valg.