Description

Старије раднице су изложене повећаном ризику да постану рањиве на вишеструку дискриминацију на основу пола и рода, старости и других карактеристика као што је етничка припадност. Како жене старе, старосна дискриминација постаје све оштрија, а вишеструка дискриминација структурно сужава могућност њиховог избора за посао или радне аранжмане (нпр. прелазак на хонорарни или неформални рад или самозапошљавање). Те околности повлаче за собом лошије услове рада и неадекватне накнаде, чинећи пензију несигурном или неодрживим избором.