Description

Naissoost töötaja, kellel on suurem oht sattuda mitmese diskrimineerimise ohvriks oma soo, vanuse ja teiste tunnuste, näiteks rahvuse tõttu

Additional notes and information

Naiste vananedes muutub nende vanuseline diskrimineerimine tõsisemaks ja mitmene diskrimineerimine vähendab nende valikuid tööturul (nt vahetustega või osaajaga töö, füüsilist isikust ettevõtja). Need olud toovad kaasa halvemad töötingimused ja ebapiisava töötasu, mille tõttu on vanaduspensionile jäämine ebaturvaline või sobimatu valik.