Description

pracující žena vystavená vyššímu riziku zranitelnosti vůči vícenásobné diskriminaci na základě pohlaví a genderu, věku a jiných charakteristik, například etnické příslušnosti