Description

žena, ktorá nie je štátnou príslušníčkou danej krajiny a ktorá sa presťahovala alebo sa usiluje presťahovať sa do danej krajiny z inej − často, ale nie nevyhnutne z krajiny jej štátnej príslušnosti − a ktorej prítomnosť v posledne menovanej krajine môže alebo nemusí byť zákonná ani pravidelná

Additional notes and information

Okrem toho, tento presun (alebo pokus o presun) nemusí byť vždy dobrovoľný, pretože niekedy sa príslušná žena prinesie do krajiny násilím, na základe nezákonného nátlaku alebo klamstva s cieľom vykorisťovať ju v budúcnosti, a v iných prípadoch môžu byť príčinou tohto nátlaku presunúť sa hospodárske alebo prírodné, resp. environmentálne katastrofy.