Description

joshtetas/e i/e cila u zhvendos ose po përpiqet të zhvendoset në një vend nga një vend tjetër - shpesh por jo domosdoshmërisht vendi i kombësisë sëtij/ saj - dhe prania e të cilit në këtë të fundit mund të jetë e ligjshme ose e rregullt