Description

žena s cizí státní příslušností, která se do dané země přestěhovala nebo se do ní snaží přestěhovat z jiné země (zpravidla, ale ne nutně, ze země své státní příslušnosti) a jejíž pobyt v dané zemi nemusí být vždy v souladu s právními předpisy či legální

Additional notes and information

Přestěhování (či pokus o ně) nemusí být vždy dobrovolné, protože někdy je k němu dotčená žena přinucena násilím, nepřiměřeným nátlakem či podvodem ve snaze ji dále zneužít, zatímco v jiných případech může být pohnutkou hospodářská, přírodní či ekologická katastrofa.