Description

Посао који обавља особа у свом дому или у другим просторијама по њеном избору, осим радног мјеста послодавца, за накнаду, што резултира производом или услугом према налогу послодавца, без обзира на то ко пружа опрему која се користи, материјале или друга уложена средства (Конвенција МОР бр. 177).