Description

bedarbiai, kurie neatitinka nacionalinės nedarbo registravimo sistemos reikalavimų (pastarieji gali neįtraukti moterų).