Description

nezaměstnanost osob, které nesplňují požadavky vnitrostátních systémů na registraci nezaměstnaných (přičemž tyto požadavky mohou z možnosti registrace vylučovat zejména ženy)