Description

Безработни лица, които не са регистрирани, тъй като не отговарят на изискванията на националните системи за регистрация при безработица. (Някои такива изисквания, които могат да изключват специално жените).