Description

personer som är arbetslösa men som inte uppfyller kraven hos nationella system för arbetslöshetsregistrering (krav som kan utesluta kvinnor i synnerhet)