Description

лица што се невработени но не ги исполнуваат условите на националните системи за да се евидентираат како невработени (услови што особено може да ги исклучат жените)