Description

Они који су незапослени, али који не испуњавају захтјеве државних система регистрације незапослених (захтјеви који посебно могу искључити жене).