Description

Oni koji su nezaposleni, ali koji ne ispunjavaju zahtjeve državnih sistema registracije nezaposlenih (zahtjevi koji posebno mogu isključiti žene).