Description

kulturell norm som kontinuerligt kopplar samman män med makt och ekonomiska bedrifter

Additional notes and information

Detta maskulinitetsmönster som skapar den hegemoniska ställningen är inte bara ogynnsam för jämställdhet och inkludering utan medför även nackdelar och kostnader för män. Ur detta perspektiv har mäns hälsoproblem tolkats som ”kostnader med maskulinitet”, vilket utgör en kontrast till de privilegier som män erhåller genom de nuvarande könsrelationerna, till exempel högre inkomst och mindre obetalt arbete.