Description

czynne podejście do planowania, w którym płeć jest kluczową zmienną lub kluczowym kryterium i które ma na celu włączenie wyraźnego wymiaru płci do polityk i działań