Description

vrste potreb, ki se jih običajno ugotavlja v dani družbi, in sicer praktične in strateške potrebe, povezane s spolom

Additional notes and information

Če se naslavljajo samo praktične spolno specifične potrebe žensk (ki so pogosto povezane z ženskimi domačimi opravili in neustreznimi življenjskimi razmerami), se ohranjajo dejavniki, ki zadržujejo ženske v zapostavljenem položaju v primerjavi z moškimi. Potrebe, povezane s krepitvijo vloge žensk, pa so strateške potrebe, ki so nujne, da se odpravi podrejeni položaj žensk.