Description

Tietyssä yhteiskunnassa määritettyjen tarpeiden tyypit eli sukupuoleen perustuvat käytännön tarpeet ja strategiset tarpeet

Additional notes and information

Yksinomaan naisten sukupuoleen perustuvien käytännön tarpeisiin, jotka usein liittyvät naisten tekemään kotityöhön ja epäasianmukaisiin elinoloihin, keskittyminen ylläpitää tekijöitä, jotka pitävät naiset heikommassa asemassa miehiin verrattuna. Naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen liittyvät tarpeet ovat strategisia tarpeita, joita tarvitaan naisten alisteisen aseman poistamiseksi.