Description

bet koks klausimas ar problema, kylanti dėl moterų ir vyrų skirtumų, siejamų su socialine ir (arba) biologine lytimi

Additional notes and information

Lyčių klausimai apima visus aspektus ir problemas, susijusias su moterų ir vyrų gyvenimu ir padėtimi visuomenėje, jų sąveikos būdais, skirtingomis galimybėmis gauti ir naudotis ištekliais, jų veiklomis ir reakcijomis į pokyčius, intervencijas ir politikas.