Description

lyčių perspektyvos integravimas į asmenų, reiškinių, vaizdinių, daiktų, santykių, veiklos sektorių, visuomenės posistemių ir institucijų suvokimą ir konstravimą

Additional notes and information

Žmonių atžvilgiu terminas „įlytinimas“ nurodo socializacijos procesą, besiremiantį vyraujančiu požiūriu į lytis. Jis taip pat gali reikšti alternatyvios lytinės tapatybės įgijimą ir visų pripažintų modelių, nurodančių kaip būti, gyventi ir ardyti lytį (lyties paslankumas) peržengimą. Šiuolaikinė įlytinimo konceptualizacija moterų lytinės tapatybės srityje istoriškai skolinga knygoje „Antroji lytis“ išsakytai, žinomai Simone de Beauvoir tezei: „Moterimi ne gimstama, o tampama“.