Description

uppsättning medicinska åtgärder som kan, men inte behöver, inbegripa psykologiska, endokrinologiska och kirurgiska behandlingar som syftar till att anpassa en persons fysiska utseende till dennes könsidentitet

Additional notes and information

Det kan inbegripa psykologisk rådgivning, behandling med konträra hormoner, könskorrigerande operation (såsom ansiktskirurgi, bröstkirurgi, olika slags kirurgi för könsorganen eller hysterektomi), sterilisering (som leder till infertilitet), hårborttagning och röstträning. Alla transpersoner önskar inte, eller kan inte, genomföra alla eller någon av dessa åtgärder.