Description

sieviešu sociālais un ekonomiskais stāvoklis sabiedrībā attiecībā pret vīriešiem, piemēram sieviešu/vīriešu algu un nodarbinātības iespēju atšķirības, nevienlīdzīga pārstāvība politiskajos procesos, nevienlīdzīgas zemes un īpašuma tiesības un neaizsargātība pret vardarbību (t. i., stratēģiskas dzimumu vajadzības/intereses)